Tillhandahåller vägledd visning av svenska kyrkor på både Svenska och Engelska.
Erbjuder föredrag och seminarier om det medeltida kyrkorummet som turistmål.
Försäljning av rökelse till Kyrkors rökelsekar och publikationer (häften).
Hjälper till med att uppdatera kyrkobeskrivningar.