Bilder och bildbruk i medeltidens kyrkorum

Varför anskaffades alla bilder och skulpturer till medeltidens kyrkorum?

Vilken funktion hade de? Hur ser vi på bilderna idag och vad kan de lära oss? Det här föredraget fungerar som ”ögonöppnare” för dagens församlingsbor och bidrar till en ökad förståelse för medeltidens kyrkorum och egenart och ger en inblick i den kyrkliga kulten.

Pris: 300 SEK (exkl moms)

Print Friendly

Comments are closed.