Gillen – ett tidigt socialt ansvarstagande

Vilken funktion hade gillen under senmedeltiden?

Gillen fanns i så gått som alla städer och socknar. Och förutom att vara sociala sammanslutningar hade gillena en stor plats i den kyrkliga kulten. Våra dagars ordenssällskap har hämtat mycket inspiration från medeltidens gillen.

Pris: 300 SEK (exkl moms)

Print Friendly

Comments are closed.