Tre avlatsbrev berättar – en studie av breven från Hög

Tre avlatsbrev berättar
Pris: 75 SEK
Antal: 1st
Status: Finns i lager

Beskrivning
Hög har en spännande historia och är helt säkert en av de första platser i Hälsingland som fått en kyrkobyggnad uppförd. Det som emellertid gör kyrkan i Hög så speciell och intressant ur forskningssynpunkt, är den serie av medeltida brev som ännu finns bevarad och som gör att vi kan fixera vissa skeenden i kyrkans historia till bestämda tidpunkter. Det är totalt sex (6) avlatsbrev från tiden 1425 – 1515 som finns bevarade. Tre av dessa, de från 1425, 1471 och 1515 är mycket omskrivna och flitigt citerade. De finns numera på Landsarkivet i Härnösand. De övriga tre breven, från 1440, 1450 och 1462 är däremot sällan observerade. De finns sedan slutet av 1700-talet på Uppsala Universitets Bibliotek (UUB) och det är en stor glädje för mig att i detta arbete få presentera breven i översättning, med en kort bakgrundshistoria samt ett försök att sätta in breven i ett teologiskt sammanhang, utifrån den kontext som dessa tillkommit i.

Print Friendly

Comments are closed.