Hälsingekyrkor – ett smakprov på sevärdheter

Hälsingekyrkor - Bergviks kyrkaLäs mer om Bergviks Kyrka
På en höjd med utsikt över Bergviken, en del av Ljusnans sjösystem, ligger Bergviks kyrka. Den är uppförd under 1900-talets första decennium och är originell så till vida att den byggts i nationalromantisk stil under en tid då nygotiken ännu var på modet. Exteriört påminner den mycket om en medeltida kyrka, inte minst p.g.a tornet med sin höga, spånklädda spira. Invändigt syns tydligt inspirationen från en epok före medeltiden, närmast från en vikingatida hallbyggnad. Kyrkan är belägen i en gammal industriort där Carl Daniel Ekman år 1871 gjorde det första provkoket av sulfitmassa. Fabriken är numera Industrimuseum och väl värt ett besök.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Hälsingekyrkor - Enångers gamla kyrkaLäs mer om Enångers Gamla Kyrka
I en gammal kulturbygd vid hälsingekusten ligger Enångers gamla kyrka. Den är en typisk sen medeltida salkyrka men det uppseendeväckande är att den saknar vapenhus. Kyrkans västgavel pryds av en tegelblindering av den typ som är vanlig hos upplandskyrkor. Väl inne i kyrkan möts man av en enorm färgprakt från valvens målningar, vilka aldrig varit överkalkade. Bland sevärdheterna finns ett helgonskåp visande S:ta Maria, S:t Andreas och S:t Bartolomaios. På utsidan av skåpets dörrar ses S:t Christofer och S:t Antonius eremiten. Vidare finns i kyrkan en ”Anna själv tredje” signerad av målaren Haaken Gulleson.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Hälsingekyrkor - Forsa kyrkaLäs mer om Forsa Kyrka
Den nuvarande kyrkan uppfördes under 1800-talet sedan medeltidskyrkan som stod på samma plats rivits. Kyrkan är väl värd ett besök då den rymmer en omfattande skatt av skulpturer från sin medeltida föregångare bl.a ett magnifikt altarskåp med Marie kröning i corpus. Det kan noteras att kyrkan äger fyra olika Mariaframställningar vilket är unikt. Det är Maria som moder, Maria som förebedjerska, Maria som den apokalyptiska kvinnan samt den nyss nämnda framställningen av Maria krönt till himlens drottning. Kyrkan är belägen c:a sex km från Högs kyrka och de båda utgör samma församling. Ett besök i båda rekommenderas varmt.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Hälsingekyrkor - Högs kyrkaLäs mer om Högs Kyrka
En av Hälsinglands äldsta kyrkor. Nyligen har virket i takstolarna dendrokronologiserats till 1190-91. Kyrkan har dock genomgått en omfattande om- och utbyggnad under 1700-talet. Bland annat tvingades man riva de medeltida stjärnvalven och ersatte dessa med kopior av trä!
Kyrkan är intressant på många sätt, inte minst genom att den bevarar hela sex avlatsbrev samt ett sjunde i avskrift. Genom dessa kan man på ett unikt sätt följa tillkomsten av ett antal skulpturer vilka ännu finns i behåll.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Hälsingekyrkor - Njutångers kyrkaLäs mer om Njutångers Kyrka
Välbevarad medeltidskyrka som endast förlängts en gång under 1400-talet och i samband därmed även fick tegelvalv och vapenhus. Kyrkplatsen är intressant därför att den är ett av få exempel på hur kyrkan ligger längst in i en av de långsmala vikar, ”halsar”, som en del forskare menar har gett namn åt Hälsingland. Kyrkan kan ursprungligen ha byggts som en gårdskyrka. På en hög intill kyrkan står klockstapeln och högen har rönt intresse bland arkeologer därför att det skulle kunna handla om en storhög/tingshög. Det är genom bevarade brev från 1363 klarlagt att kyrkplatsen även var tingsplats.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Hälsingekyrkor - Söderalas kyrkaLäs mer om Söderalas Kyrka
Den enda bevarade medeltida korskyrkan med centraltorn av den s.k Sigtunagruppen, vilket gör den unik i sitt slag. Den har aldrig byggts ut utan är så stor som den byggdes. I början av 1900-talet genomgick den en omfattande renovering varvid tornet förhöjdes för att ge plats åt klockorna som till dess hängt i en stapel. I början av 1960-talet genomgick den nästa stora renovering under ledning av professor Erik Lundberg, en renovering som varit omdiskuterad.

Print Friendly

Comments are closed.