Enångers Gamla Kyrka

Enångers gamla kyrka mariaskåpBeskrivning
På skåpets dörrar ses scener ur Marias liv. Överst på vänstra dörren, trolovningen med Josef och under bebådelsen. Överst på högra dörren Jesu födelse och under Symeon i templet hållande Jesusbarnet. På skåpets understycke ses de tolv apostlarna.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Enångers gamla kyrka stora helgonskåpBeskrivning
Helgonskåp i Enångers gamla kyrka är av nordtysk tillverkning från mitten eller slutet av 1400-talet. I corpus ser vi Jungfru Maria omgiven av S:t Andreas t.v och S:t Bartolomaios t.h. Flygeldörrarnas insidor visar i målning de bådas martyrium. Skåpet är som synes mycket väl bevarat och visar på vänstra dörren S:t Christoffer och på den högra S:t Antonius eremiten.

Print Friendly

Comments are closed.