Söderalas Kyrka

Historia kring Söderalas kyrka

Sockennamnet Söderala är av mycket gammalt ursprung och sammansatt av ”söder” respektive ”alir”. Redan från tidig kristen tid indelades Hälsingland i två ”folkland”Alir och Sunded som med tiden fick varsin prost, för Alir i Bollnäs och för Sunded i Forsa. Alir i sin tur delades i norra Alir, Norrala respektive södra Alir, Söderala. 1620 utbröts Söderhamn ur Söderala socken och blev stad.

Att Söderalabygden är gammal framgår även av såväl fasta fornlämningar som platsnamn. Bergahögen är en av få i landskapet bevarade storhögar. Platsnamn som Hov, Åkre och Valla leder oss till förkristen tid. I byn Kinsta lär också ha funnits en offerkälla. Söderala har också varit tingsställe ända in i modern tid, ett förhållande vars ursprung helt säkert kan ledas långt tillbaka i tiden.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Söderalas kyrka söderalaflöjelnBeskrivning
I Söderalas kyrka finns en kopia av den riksbekanta Söderalaflöjeln. Originalet finns på Statens Historiska Museum och är preliminärt daterat till början av 1000-talet.

Print Friendly

Comments are closed.