Kulturarvsturism – vad är det?

Kulturarvsturism är relativt nytt

En ny företeelse, men något som hela tiden växer. Kulturarvsturisten är kräsen och vill se det bästa en plats har att erbjuda, gärna något som ger en upplevelse utöver det vanliga.

Våra medeltida kyrkor kan bli viktiga mål för kulturarvsturisten om vi marknadsför dem på rätt sätt.

Att få förklarat för sig kyrkorummets symbolik och inventariernas roll i helheten, och kanske framför allt få veta vilka personerna bakom skulpturer och målningar är, och varför de finns i kyrkorummet, är också MEDLEMSVÅRD! En fördjupad kunskap om Kyrkans historia är viktig för en fördjupad förståelse av den kristna tron!

KyrkoKonsult har tips och idéer samt ett stort kunnande inom området.

Print Friendly

Comments are closed.