Om oss

Hur KyrkoKonsult blev ett företag

Upprinnelsen till företaget är ett EU-projekt med namnet Hälsinglands Medeltid som avslutades 2010-12-31. I det projektet ledde jag arbetet med frågor som rörde kyrkan och fann då att intresset hos allmänheten var mycket stort. Det fanns ett uppdämt behov av guidade visningar, med möjlighet att få ställa frågor. Jag prövade också lite nya grepp genom att guida ur ett teologiskt istället för ett konsthistoriskt perspektiv, när det gällde skulpturer och målningar och ställde därmed frågan vem var personen bakom skulpturen/målningen istället för vem var konstnären bakom verket. Kort sagt, ett försök att ”ge liv åt helgonen” som slog mycket väl ut. Efter den sista slutrapporteringen i Forsa församling 2011-03-17, kändes att tiden var mogen för ett förverkligande av en dröm, att i egen regi fortsätta arbetet till gagn för församlingarna. Efter noggranna förberedelser kom så företaget KyrkoKonsult G. Andersson att starta 2011-07-01 med hela Uppsala stift som verksamhetsområde.

Print Friendly

Comments are closed.