Tjänster

Guidning och utbildning, konsultation och kyrkobeskrivning:

Alltid av hög kvalitet och låga priser.

 • Hjälper Dig och Din församling med frågor som rör Kyrkan som kulturarv och dess inventarier. Hur förvaltar vi arvet idag?
 • Erbjuder föredrag och seminarier om det medeltida kyrkorummet som turistmål? Vad vill besökarna se och höra?
 • Kulturarvsturism – hur marknadsför vi kyrkan?
 • Behöver Din församling få hjälp med utbildning av guider? Uppdatera kyrkobeskrivning eller ta fram en helt ny.
 • Pilgrim – då och nu! Pilgrimsvandring som en del av för-samlingsarbetet.
 • Guidning i en kyrka – Pris: 300 SEK (exkl moms)
 • Guidning i två kyrkor samma dag (samma församling) – Pris: 500 SEK (exkl moms)
 • Föredrag med efterföljande samtal – Pris: 300 SEK (exkl moms)
 • Medverkan vid studiedag motsv. (helgdag) – Pris: 1000 SEK (exkl moms)
 • Utbildning av guider – Pris: Enl. överenskommelse
 • Kyrkobeskrivning (ny eller revidering av befintlig) – Pris: Enl. överenskommelse
 • Konsultation – Pris: 300 SEK (per timme)
 • I samtliga fall enligt ovan tillkommer resersättning – Pris: 18 SEK (per mil)
Print Friendly

Comments are closed.